Vinaři a výrobci šampaňského

Největšími výrobci šampaňského vína jsou tzv. šampaňské domy. Dále jsou to malí pěstitelé, nebo družstva pěstitelů. Celkový počet producentů v Champagne je okolo 4700 a jejich produkce činí bezmála 400 milionů lahví ročně. Jen několik desítek šampaňských domů se řadí mezi tzv. Grande Marque - známé značky. Tento termín má v oblasti výroby šampaňského pestrou historii. Tyto šampaňské domy jsou historicky základním kamenem úspěchu šampaňských vín a budují mezinárodní pověst, která Champagne zajistila legendární postavení. Na té se však nemalou měrou podílí malí pěstitelé v Champagne, kteří na základě dlouhodobých smluv velkým domům dodávají kvalitní hrozny.

Koupit

Historie výroby

Nejstarší "šampaňské domy", které vznikají v 16.-17. století, vyrábějí zpočátku tichá vína. Metoda "champenoise" se  vyvíjela mnoho let a dnešní proces výroby se téměř neliší od postupu praktikovaného ke konci 19. století. I v průběhu 20. století v Champagne vznikají některá nová, moderní vinařství, která si dokáží vybudovat světový ohlas. 

Více informací

Producenti šampaňského vína

Na přední části etikety najdete vždy dvě písmena (NM, RM apod.), následovaná číslem. Tyto iniciály jsou klíčem k tomu, zda dané šampaňské víno vyrobil dům, družstvo nebo pěstitel.

NM – Négociant-Manipulant - Výrobce šampaňského, který i ve velkém množství nakupuje hrozny od pěstitelů v Champagne.

RM – Récoltant-Manipulant - Pěstitel, který vyrábí šampaňské víno ze svých vlastních hroznů.

CM – Coopérative-Manipulant - Družstvo pěstitelů, které však také vyrábí a prodávají champagne pod svou vlastní značkou.

RC – Récoltant-Coopérative - Pěstitel, který prodává šampaňské vyrobené družstvem pod svou vlastní značkou.

SR – Société de Récoltants - Firma založená dvěma či více pěstiteli, často z jedné rodiny, kteří sdílejí prostory pro výrobu a prodej svého vína (pod více značkami).

ND – Négociant-Distributeur - Společnost, která prodává šampaňské vyrobené někým jiným.

MA – Marque D’Acheteur - Značka, kterou vlastní nákupce, jako třeba restaurant, supermarket nebo obchodník s vínem.


Dům vyrábějící šampaňské (NM)
Název dům se dává výrobci, kterému je dovoleno nakupovat hrozny ve velkém množství od menších pěstitelů. Domů je v Champagne 340, jejich podíl na prodeji šampaňského je okolo 73%, na vývozu okolo 87% a na prodeji mimo Evropu dokonce více jak 90%.

Družstvo (CM, RC)
Jen okolo čtyřiceti družstev vyrábí a prodává šampaňské pod svou vlastní značkou (kterých je více jak 200). Jejich podíl na prodeji šampaňského je přibližně 7%. Dodávají také víno svým členům, kteří jej pak prodávají pod svou vlastní značkou. Těchto pěstitelů je v Champagne téměř tři tisíce.

Pěstitelé (RM, SR)
Ze všech 19ti tisíc pěstitelů v regionu Champagne jen přibližně 2 tisíce prodává víno pod svou vlastní značkou.  Podílí se na celkovém prodeji šampaňského 18%, ovšem jen v malém množství mimo Francii.

Co je to Grande Marque
Grande Marque doslova velká nebo známá značka. V roce 1997 byl rozpuštěn Syndicat de Grandes Marques de Champagne. Příčinou byl průzkum, který v roce 1991 učinil časopis Wine & Spirit International mezi členskými domy syndikátu. Tento průzkum se snažil ujasnit, co vlastně syndikát představuje – je to záruka nadprůměrné kvality? Pokud ano, tak jaká jsou kritéria výběru? A měl by každý dům, který je splní, mít možnost stát se členem? Odpovědi se velmi různily. Ze 24 členů pouze Bollinger zastával názor, že by syndikát měl zaručovat nadprůměrnou kvalitu, a že domům, které splní kritéria kvality, by mělo být umožněno stát se členy. Stávající členové, kteří nesplňují daná kritéria, by měli syndikát opustit. Reakcí na tento průzkum bylo zvolení Rouzauda z domu Roederer předsedou syndikátu v roce 1995. Jeho jasným cílem bylo ustanovení kritérií kvality a větší otevřenost k novým členům. Po dvou letech zkoumání se došlo k závěru, že není možné ustanovit standardy platné pro všechny, a všichni členové odstoupili. Grande Marque tak dnes označuje vína významných domů v Champagne.